Disclaimer

1. Geen garanties
Deze website en de daarop verstrekte informatie wordt aangeboden door de Kampeerbond op een 'as is' en 'as available' basis. Hoewel de Kampeerbond haar best doet om accurate en volledige informatie op te nemen op deze website, geeft de Kampeerbond  geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid daarvan. De Kampeerbond garandeert evenmin dat deze website ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn. 
 
2. Geen aansprakelijkheid
Door het bezoeken van deze website stemt u ermee in dat de Kampeerbond geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website. De Kampeerbond aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor diensten van derden die via deze website worden aangeboden.
 
3. Linken
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover de Kampeerbond geen zeggenschap of controle heeft. De Kampeerbond is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites.
 
4. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan De Kampeerbond. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kampeerbond of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan deze site te framen.